EDUCADOR/A SOCIAL PER ESPAI DE VISITES PER A INFANTS I ADOLESCENTS A BARCELONA

Borsa de treball

EDUCADOR/A SOCIAL PER ESPAI DE VISITES PER A INFANTS I ADOLESCENTS A BARCELONA

Cerquem educador/a social per cobrir VACANT a jornada de 12 hores setmanals, en horari de tarda i de 2 hores els dissabtes al matí, en l’espai de visites EVIA.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Coneixements informàtics Flexibilitat horària depenent de les necessitats del servei. Experiència en infància i famílies en situació de risc. Certificat de delictes de naturalesa sexual.
  • Funcions: • Habilitat per elaborar els informes, la memòria i altres documents. • Orientar i dinamitzar els espai de visites. • Participar en la programació del projecte educatiu del servei. • Participar en les reunions i les supervisions d’equip, juntament amb la direcció • del Servei. • Participar en els espais formatius que s’estableixin. • Coordinar-se amb els recursos d'atenció a la infància i a l'adolescència (EFIS, EAIA's, • Centres d'Acollida, CRAES, etc.). COMPETÈNCIES: Habilitats comunicatives: • Capacitat en transmetre la informació i orientació en un llenguatge entenedor, respectuós, des de l’escolta activa. • Gestionar els dubtes expressats per les famílies biològiques, pels professionals i pels Infants, des de l’empatia i l’assertivitat. Gestió de les emocions: • Capacitat de getionar les emocions pròpies i alienes • Capacitat per mantenir una actitud educativa davant de situacions o plantejaments no desitjats ni desitjables. • Capacitat de negociar i resoldre conflictes amb les persones ateses. ● Capacitat d’aprendre dels errors i de tolerar la frustració. Actitud d’autocrítica. Vetllar per un espai segur: • Capacitat per a posar límits amb l’acompliment de la normativa; adaptant-les a cada situació entenent que és única i consensuar-la després amb la resta de l’equip. • Flexibilitat i coherència en les intervencions a realitzar. • Informar de totes les incidències o situacions de rics a la direcció del servei.
  • Municipi: BARCELONA
  • Jornada: 14 hores setmanals
  • Horari: Tardes. De dilluns a dijous de 15:00 a 18:00. Dissabte de 10:00 a 12:00.
  • Salari: 7.641,77€ bruts anuals

Formulari no compatible amb Internet Explorer

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.