EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEI D'ACOLLIDA A JOVES A MAIÀ DE MONTCAL (GIRONA) - TARDES

Borsa de treball

EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEI D’ACOLLIDA A JOVES A MAIÀ DE MONTCAL (GIRONA) – TARDES

Cerquem educador/a social per cobrir suplència de llarga durada a jornada completa en servei d’acollida a adolescents estrangers sense referents familiars situat a Maià de Montcal (Girona), en horari de tardes

INCOPORACIÓ: 01/08/2022

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Grau/Diplomatura en Educació Social finalitzat Experiència en atenció adolescents al Sistema de Protecció a la Infància Carnet de conduir Certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Funcions: • Afavorir les condicions que garanteixin l'acollida de l'adolescent en un ambient d'afecte, comprensió i seguretat emocional i material. • Informar a l'adolescent del funcionament del centre i dels drets i deures. • Cobrir les necessitats bàsiques de l'adolescent (educació, d'alimentació, afectives, d'higiene, de salut, psicològiques ...) i atendre especialment les desateses en la seva desprotecció. • Observar de manera àmplia l'adolescent en els aspectes emocionals, relacionals, de conducta, d'hàbits, etc. per tal de conèixe'l i comprendre'l i, com a referent, elaborar posteriorment el seu Pla de treball individual i els documents necessaris per a fer seguiment del cas. Participar en l'elaboració de la proposta de mesura. • Encarregar-se del procés d’acollida del jove al servei. • Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats formatives i de tallers prelaborals. • Crear en el centre un ambient el màxim de normalitzador fent present aspectes de la cultura, de l'actualitat social i dels costums usuals de la vida familiar. • Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el centre. • Informar a la direcció de qualsevol circumstància significativa que impliqui una millor intervenció, aconseguir una bona gestió de la informació, la millora de l'organització i de la gestió del centre. • Garantir la bona pràctica educativa mitjançant l'avaluació continuada del procés educatiu. • Marcar la línia educativa i els objectius a treballar amb l’adolescent. • Assumir la línia educativa del centre i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del centre, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents.
  • Municipi: MAIÀ DE MONTCAL
  • Jornada: 38 hores setmanals
  • Horari: TardesDE DILLUNS A DIVENDRES 15:30H A 22:30H
  • Salari: 24.473,21€ bruts anuals

Formulari no compatible amb Internet Explorer

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.