EDUCADORS/ES SOCIALS PER SERVEI D’ACOLLIDA A ADOLESCENTS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS A PIERA

Borsa de treball

EDUCADORS/ES SOCIALS PER SERVEI D’ACOLLIDA A ADOLESCENTS ESTRANGERS SENSE REFERENTS FAMILIARS A PIERA

Cerquem educadors/es socials per cobrir suplències a jornada de 38 hores setmanals en Servei d’Acollida a adolescents estrangers sense referents familiars ubicat a Piera, en diferents torns horaris.

Característiques

  • Formació: GRAU / DIPLOMATURA - Educació social
  • Requeriments: Experiència en atenció adolescents al Sistema de Protecció a la Infància Certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Funcions: • Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció laboral. • Cobrir les necessitats bàsiques de l'adolescent/jove (educació, d'alimentació, afectives, d'higiene, de salut, psicològiques ...) i atendre especialment les desateses en la seva desprotecció. • Observar de manera àmplia l'adolescent/jove en els aspectes emocionals, relacionals, de conducta, d'hàbits, etc. per tal de conèixer'l i comprendre'l i, com a referent, elaborar posteriorment el seu Pla de treball individual i els documents necessaris per a fer seguiment del cas. • Encarregar-se del procés d’acollida de l’adolescent/jove al servei. • Crear al pis un ambient el màxim de normalitzador fent present aspectes de la cultura, de l'actualitat social i dels costums usuals de la vida familiar. • Conèixer, fer el seguiment i coordinar-se amb la xarxa de recursos laborals, educatius, socials, culturals, de salut i de lleure especialment del territori on hi ha el pis. • Informar a la direcció de qualsevol circumstància significativa que impliqui una millor intervenció, aconseguir una bona gestió de la informació, la millora de l'organització i de la gestió del servei. • Marcar la línia educativa i els objectius a treballar amb l’adolescent/jove. • Assumir la línia educativa del pis i participar en l'elaboració, la implementació i la revisió de: el projecte educatiu del servei, el reglament de règim intern, la programació, la memòria i altres documents. • En absència de la direcció del servei, dur a terme tasques organitzatives com a referent de torn.
  • Municipi: PIERA (BARCELONA)
  • Jornada: 38 hores setmanals
  • Horari: Torns Variables. Varis
  • Salari: 24.473,21€ bruts anuals

Formulari no compatible amb Internet Explorer

Envia'ns el teu C.V.

Vols treballar a Suara Cooperativa?. Envia'ns el teu currículum actualitzat a l'oferta de treball: "BORSA DE TREBALL DE SUARA COOPERATIVA". El teu perfil professional entrarà a formar part de la nostra base de candidats per les nostres ofertes de treball.